opc_loader

Disclaimer

De informatie op webshop.bewo.nl wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Bewo behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze website is verkregen, danwel uit de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

 

Copyright

De website webshop.bewo.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Bewo. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bewo is het niet toegestaan de inhoud van deze website te verveelvoudigden en/of openbaar te maken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld.